Ik wilde...


Ik wilde dat ik kracht bezat
jouw droeve last te dragen
en dat ik menig antwoord had
op zoveel bange vragen.
Ik wilde dat een medicijn,
dat ik voor jou kon mengen,
je weer met nieuwe lust omgaf
en levensmoed zou brengen.

Ik wilde dat ik zonneschijn
met gulle handen strooide,
waardoor bij jou de diepe nacht
zich met een glanslicht tooide.
Ik wilde dat ik sleutels had
die deuren lieten wijken
en jij daardoor de kans verkreeg
Gods grootheid te bekijken.

Ik droeg je voor Zijn hemeltroon,
waardoor je kon aanschouwen
dat Hij met liefde en geduld
jouw toekomst wil ontvouwen.
En als je alles had gezien,
God elke vraag zou stillen,
dan zeiden wij: "Zo is het goed.
Meer zullen wij niet willen!"

Frits Deubel

home