Wat Jezus vraagt


Er is niet veel voor nodig
te doen wat Jezus vraagt.
De arm, de hand, het groetwoord
dat mensen verder draagt.
Een kleine blijk van liefde
is als een bron vol kracht,
heeft menigeen die treurde
terug tot God gebracht.

Er is niet veel voor nodig,
wanneer je eens beziet
hoe velen peilloos zinken
in poelen van verdriet,
om dan hun smart'lijk zwijgen,
hun woord dat niet verschijnt,
met liefde te bedekken,
waardoor de zorg verdwijnt.

Er is niet veel voor nodig,
wanneer je echt verstaat
wat menigeen uit wanhoop
en wenend achterlaat.
Sla het stilzwijgend gade
en huil maar zachtjes mee.
Het is de golf van olie
op een bewogen zee.

Frits Deubel

home