Een woeste zee


Soms kan er in een hart
een woeste zee ontbranden,
waar 'n huilend stormgeraas
en radeloze handen
hu machteloos bewijs
van onvermogen uiten,
omdat de diepe vrees
door niemand is te stuiten.

Maar God kijkt wenend toe.
Hij ziet hoe mensen vechten.
Zou hij of zij vandaag
nog wel het pleit beslechten?
Hij werpt een reddingsboei,
spreidt zegenend Zijn armen
als een bewijs van hulp
en grenzeloos erbarmen.

En  als Zijn hand gebiedt
dat wilde baren zwijgen,
zal elke woeste golf
opnieuw de rust verkrijgen.
Op Zijn bevel moet al
wat ziedend aanvalt staken.
Zijn machtwoord laat de zee
als rimpelloos ontwaken.

Frits Deubel

home