Wees maar rustig!


Het leven is vaak triest,
vol eindeloze vragen,
doorweven met de pijn
van zoveel bange dagen.
Soms drukt de duisternis
en niets kan dat verhind'ren.
Met weemoed kijk je naar
je vrouw, je lieve kind'ren.

Maar God strijdt met je mee.
Hij zal wel wegen vinden
waarlangs je voet kan gaan
voor jou en je beminden.
Zijn troost blijft dicht nabij.
Weet, jij hebt niets te vrezen,
want groter dan Zijn hulp
kan toch de nood niet wezen.

Wees maar gerust en blijf
je ogen op Hem richten,
die met Zijn hulp en kracht
de ster van troost laat lichten.
Hij laat je nooit alleen.
Zelfs op de zwaarste wegen,
waarbij Hij jou geleidt,
kom je Zijn liefde tegen!

Frits Deubel

home