Een raad


Is dat nog wel van deze tijd?
Je naasten te beminnen
en zelfs ook overwinnen
het vele dat je van hen scheidt.

Je eigen ik wat minder groot,
de zwakken meer naar voren,
iets lief'lijks laten horen
in al hun angst en diepe nood.

Dat is de raad die God ons geeft:
De vrede blij betrachtend,
de ander hoger achtend,
een mens zijn die in liefde leeft.

Frits Deubel

home