Een illusie


Vaak is een illusie
schoner dan de werk'lijkheid.
't Is een droom die dieper
ingrijpt dan realiteit.
'k Wil een voorbeeld geven
dat mijn stelling leven laat,
waarom de verbeelding
boven tastbaarheid uitgaat.

Een fantast vertelde
dat hij plots een rendier vond,
dat met goud behangen
als een wonder voor hem stond.
En de dag daarop zag
hij ineens een everzwijn,
dat met 'n zilv'ren outfit
danste in de maneschijn.

Maar daarna verscheen hem
echt het rendier en het zwijn,
goud- en zilverkleurig
dansend in de maneschijn .

En toen men hem aansprak:
"Vond u deze dag ook iets?"
zei de man verdrietig:
"Deze dag zag ik echt niets!"

Frits Deubel

home