Het hoogst gebod


Al kon ik ied're bijbelspreuk
met stemverheffing zeggen
en elk eertijds gebeurd verhaal
voor de debaters leggen,
al sprak ik als een waterval,
bezielend, enerverend,
als onvervalste redenaar
mijn naasten sterk belerend.

Al liet ik wat Johannes zei
de mens opnieuw beleven,
al was mijn goedgekozen woord
met ieder vers verweven,
al zou ik elke avond weer
een dankgebed opzeggen,
om mij met deemoed en ontzag
tot Hem, mijn Heer te wenden.

Al zei ik wat een christenmens
nu eenmaal hoort te spreken,
al wilde ik wel elke dag
een vredesvuur ontsteken
en ik vergat het hoogst gebod
dat Jezus voor mij plaatste,
dan ging ik aan Zijn wens voorbij:
"Heb God lief en uw naaste!"

Frits Deubel

home