De stille werkers


Ze zijn de stille werkers,
bezield met een verheven gloed
en als je om je heen kijkt,
je ze beslist wel eens ontmoet.
Ze gaan wat onopvallend
een weg van troost en vriend'lijkheid.
Het is het liefdesleger,
een legioen door God geleid.

Ze bidden als wij zwijgen
en zwijgen als wij drukdoend zijn.
Ze troosten en verbinden
en voelen zelf de meeste pijn.
Ze geven zoveel warmte
dat overal de kou verdwijnt
en bij hun binnenkomen
het glanslicht van de vrede schijnt.

Ze zijn de stille werkers.
Ze gaan de weg als iedereen,
maar wijzen vreugde strooiend
op Jezus als hun Voorbeeld heen.
Wie wil trekt met hen mede
en sluit zich bij hun rijen aan,
om zo de weg der liefde,
het smalle levenspad te gaan.

Frits Deubel

home