Gods tuinen


Je kunt de bloembol opensnijden,
maar 't leven dat ontdek je niet.
Er is misschien het kiembeginsel,
waarvan je slechts de voortgang ziet.
De rest ligt nog geheel verborgen,
wacht tot het wonder zich vervult.
Het vraagt gelijk zoveel processen
een tijd van eindeloos geduld.

Zo gaat aan 't vormen van een godskind
een levenslange strijd vooraf,
tot het geheim zich laat ontdekken
dat God het bij de aanvang gaf.
Probeer er niet doorheen te breken,
voordat het kleurrijk wordt onthuld.
Je zult het onvolledig vinden.
Het vraagt om eindeloos geduld.

Maar als de ziel zich eenmaal opent,
haar eindbestemming rijk ontplooit,
pas dan de schoonheid openbaar komt
en zich met wond're tinten tooit.
Nu kunnen wij nog niet ontdekken
hoe 't leven zich ontwikk'len gaat,
dat eens als planting Gods hierboven
voor eeuwig in Zijn tuinen staat.

Frits Deubel

home