Naastenliefde


Naastenliefde is 't geheim
bij elkaars gebreken.
Het bedekt zelfs and'rer fout
als een warme deken.
Het verzacht de diepe wond
die er werd geslagen
en doet onrecht wonderwel
met berusting dragen.

Naastenliefde is een bril
met gekleurde glazen.
Het laat aangedaan verdriet
zacht getint verwazen.
Waar men anders gramschap toont
wordt nu veel vergeven,
biedt men de geschenken aan
van een dienstbaar leven.

Naastenliefde is een licht
dat omarmt de armen,
die wij ongeacht hun aard
liefdevol verwarmen.
't Is de kracht die God ons gaf

iets van Hem te tonen,
door met wijsheid en geduld
in een hart te wonen.

Frits Deubel

home