Jezus leeft!


Jezus leeft en wij met Hem!
Heel de aarde zal het horen,
dat de nacht verdwenen is
en het morgenlicht gaat gloren.
Mensenkind'ren, kom, sta op
en volg Jezus de Bevrijder,
elk als volgeling van Hem
en een doelbewuste strijder.

Hij, die op de derde dag
wederkwam tot Zijn beminden,
laat ook ons in deze tijd
't pad van vreugd en vrijheid vinden.
Geef wat aards is aan de aard,
laat de hemel in ons lichten,
met de ogen naar omhoog,
die zich op Gods grootheid richten.

Jezus leeft en wij met Hem.
Laat geen sterveling dit roven,
zodat niets ter wereld ooit
deze heil'ge vlam kan doven.
Met de Heiland leidt de weg
naar de dag van hemelglorie
en wacht na de aardse strijd
als bekroning de victorie!

Frits Deubel

home