Zijn ster

 
Er kunnen veel gedachten zijn
die jou intens benauwen.
Ze ondermijnen je gestel,
vernielen het vertrouwen.
Je voelt je vreugd’loos en bedreigd
en alles loopt je tegen.
Waar blijft God met Zijn majesteit,
Zijn bijstand en Zijn zegen?
 

Maar ga eens voor de spiegel staan
en richt je oog naar boven.
Dan zie je plots een godskind staan
dat toch nog kan geloven,
een mens, die voelt dat Vader zorgt
door vrienden die je steunen,
waarop jij, als het moeilijk is,
met heel je hart kunt leunen.

 Gods licht zal in de zware strijd
jou zeker niet begeven.
Hij leidt je door de zorgen heen
naar een gelukkig leven.
Geef je maar over aan Zijn kracht,
dan zul je weer ervaren
dat als de lucht zo duister lijkt
Zijn ster opnieuw zal stralen.

 Frits Deubel

home