Een golf van licht


Het is ons niet gegeven
om in het land aan gene zij
de velen te aanschouwen
in een ontelb're lange rij,
die op verlossing wachten,
gebonden in een trieste nacht,
waar meen'ge ziel verlangend
op vrede en bevrijding wacht.

Hoe ging men van de aarde
die bange, onvoorziene dag,
waarin men nergens blijdschap
en hulp van Gods nabijheid zag?
Of waren lijdensnachten
hier troost'loos aan voorafgegaan
en kwam men moegestreden
met wrok aan gene zijde aan?

Laat ons toch innig smeken
en diep bewogen naast hen staan,
die door een zee van twijfel
de eeuwigheid zijn ingegaan,
ons hart zo wijd geopend
dat er een golf van licht ontstaat,
waarin men daar de poort ziet
die velen vreugd'vol binnenlaat!

Frits Deubel

home

.