Je moede hoofd


Leg je moede hoofd maar neer
naast de onvervulde vragen.
Morgen
geeft God wel de kracht
om die zware last te dragen.
Doe de lichten nu maar uit,
je hebt weer genoeg gestreden
in een ongelijke strijd
en met talloze gebeden.

God ziet echt je zorgen wel
en Hij hoort de vele vragen,
die jou elke dag opnieuw
als een vijand woest belagen.
Hij zoekt naar een veil'ge plek,
waar je ziel zal kunnen rusten
en Hij wenst je goede nacht
met een innig "welterusten!"

Leg je moede hoofd maar neer.
Morgen zul je weer ervaren
dat de liefde van Gods hand
zich opnieuw zal openbaren.
Doe nu stil je ogen dicht,
laat de hemel je bedekken,
zodat Vader in je hart
nieuwe krachten kan verwekken

Frits Deubel

home