Mijn armen


Mijn armen zijn niet lang genoeg
om jou te laten blijken
dat warmte en genegenheid
een mensenhart verrijken.

Doch Één is er die alles weet,
die kent je diepste wezen,
jouw hart als een geopend boek
dag in dag uit zal lezen.

Zijn armen reiken verder dan
de mijne zich ooit strekken
en door hun liefdevolle kracht
zij levensmoed verwekken.

Zo leg ik al jouw zorg voor Hem
en zal dan innig smeken
of Hij met beide armen wijd
Zijn vrede wil ontsteken.

Frits Deubel

home