Een engel spreekt:


Vandaag vlieg ik er weer eens uit.
Met beide vleugels uitgeslagen
bekijk ik mijn verkregen lijst
met niet te tellen levensvragen.
Dan ga ik hoog de hemel in,
want velen reeds mijn komst verbeiden.
Wellicht kan ik straks met mijn groet
een hart versterken en verblijden.

Ik zet mij bij een ziekbed neer.
Hier wordt de laatste strijd gestreden
en fluisterend spreek ik een woord
van ongekende hemelvrede.
Dan hoor ik hoe een moeder bidt.
Haar kind'ren gaan verkeerde wegen.
Ik zeg haar:"Zo jij slechts vertrouwt
kom je mij elke dag weer tegen!"

Ik zie een jongeling die huilt
en wil zijn zorgen met hem delen.
Een echtpaar roept mij smekend aan
en vraagt of ik hun wond wil helen.
Dan help ik een bejaarde vrouw.
Ze wil de rijweg oversteken.
Zij kijkt naar links en ik naar rechts.
Mijn God, dat is wel wijs gebleken.

Zo eindigt op dit uur mijn reis.
Wat rusten en vanavond verder.
Er wachten huizen met een kruis
en zoveel schapen zonder Herder.
Het is maar goed dat engelen
van God een dag- en nachtdienst kregen.
Zo heb je vier en twintig uur
de zekerheid van hemelzegen!

Frits Deubel

home