Er zijn nog wonderen


Wie zegt mij dat er heden
geen wonderen meer zijn?
Kijk maar eens naar de mieren,
een wereld in het klein.
Ze gaan kolonievormend,
een koningin aan 't hoofd,
al werkend, bouwend, spinnend
en niets hun werklust dooft.

Twaalfduizend soorten zijn er:
zwart, bruin, geel, rood en groen,
die met een wond're ijver
hun vele taken doen.
Kinderverzorgsters, werksters,
tot slavenhouders toe,
een leger van soldaten,
het vechten nimmer moe.

Wie zou nog durven spreken
van een toevalligheid?
Wie ziet hier niet een Schepper
die hen in alles leidt?
Een mens voelt zich soms machtig,
alwetend en geleerd,
maar nimmer sprak ik iemand
die 'n mier heeft geformeerd!

Frits Deubel

home