De Meester


En als het scheepje dreigt
in woeste zee te zinken,
je vreest met man en muis
erbarm'lijk te verdrinken,
dan staat de Meester pal
en laat 't geweld verbleken,
de winden leggen zich,
het wolkendek gaat breken.

Kind, als jij in de storm
het roer dreigt te verliezen
en niet meer in de nacht
de juiste koers kunt kiezen,
roep dan de Heiland aan,
die zelfs de zwaarste stormen
met slechts één handgebaar
tot 'n zachte bries kan vormen.

Hij is het die nog nooit
een hulpgeroep negeerde.
Hij hielp jou als je schip
een kalme zee ontbeerde.
Ook nu zal Hij jou weer
door veil'ge waat'ren leiden
en in de grootste nood
van bange zorg bevrijden!

Frits Deubel

home