Een gelukkig kind


Ik wil zo graag je tranen drogen,
maar eigenlijk weet ik niet hoe,
je tranen die uit ogen stromen
door zoveel zorgen triest en moe.
Ik wil je blik hel laten glanzen
met licht dat in de toekomst kijkt
en waar een tinteling in schittert
die heel jouw aangezicht verrijkt.

Ik wil je zoveel dingen wensen,
die jij zelfs voor ondenkbaar houdt:
Een dag waarin weer alles nieuw is,
wat je door God wordt toevertrouwd.
Ik gun je ware, warme vrienden,

met Jezus als het Middelpunt,
waar Hij jou bijstaat met Zijn wijsheid.
Ja, dat is jou beslist gegund.

Ik wil je eig'lijk veel meer wensen
dan wat in mijn vermogen ligt.
Maar elke dag zal ik God vragen
of Hij jou toont Zijn aangezicht,
Zijn wezen in de kleinste dingen:
een lach, een vriendelijke groet,
waarin je Hem in al Zijn liefde
als een gelukkig kind ontmoet!

Frits Deubel

home