De fluist'ring van de nacht


Laat de stilte je omhelzen
als een ware bondgenoot,
die jou al zo vaak geleidde
toen de dag je smarten bood.
Want juist in die stille dagen
tref je Gods nabijheid aan
en zal Hij, die jou wil helpen,
als de Trooster naast je staan.

Laat de stilte je omhelzen
nu je moegestreden bent,
zodat in diezelfde stilte
God Zijn eng'lenscharen zendt.
Keer maar in jezelf en weet dan
dat de fluist'ring van de nacht
met bewogen, tere klanken
zelfs de diepste wond verzacht.

Laat de stilte je omhelzen.
Houd haar dan maar innig vast,
zodat zij zelfs zonder woorden
draagt de zwaar te tillen last.
In de stilte wordt geboren
wat je hart weer rustig maakt.
In de stilte mag je weten
dat Gods hand je zeeg'nend raakt.

Frits Deubel

home