Al jouw tranen


Zoveel tranen zijn er reeds
naar de hemel toegegaan
en ze kwamen één voor één
in Gods zilv'ren waat'ren aan.
Alle in een golfslag van
zorgen, pijn, ontroering, leed,
werden zij naar huis geleid,
naar de bron die liefde heet.

En gezuiverd als het goud
werd de kleinste traan geteld,
als een ver gehaalde schat

stuk voor stuk aan God gemeld.
Hij zag aan de kleur en vorm
waar hun oorsprong was ontstaan
en bracht met een teer gebaar
op een elk zijn glanslicht aan.

Ach, lief kind, jouw treurigheid
wordt naar boven toegeleid,
waar de glazen hemelzee
jou van elke last bevrijdt.
Rustend in vergetelheid
is verdwenen ied're traan.
Zij zijn in de heil'ge vloed
van Gods grootheid opgegaan.

Frits Deubel

home