Haar gebed


Ze las zo dikwijls:"Bid
en het wordt jou gegeven!"
Maar, dacht ze dan, mijn God,
zal ik dit ooit beleven?
En telkens klonk die stem:
"Lief kind, heb slechts vertrouwen.
Er komt beslist een dag
dat je iets zult aanschouwen!"

Doch dag na dag verstreek
zonder een openbaring,
terwijl een ander sprak:
"Ik had weer een ervaring!"
Ze bad heel lang en luid
en riep soms tien keer:"Amen!"
Toch zag ze dat er nooit
gebedsuitkomsten kwamen.

Ze vroeg zich driftig af:
"Ik bid toch alle dagen,
wat heeft het nog voor zin
om God nog iets te vragen?"
Totdat zij elk gebed
met vreugde ging beleven.
En toen ze stil kon zijn,
heeft God het haar gegeven!

Frits Deubel

home