Ons gebedswoord


Ons gebedswoord is de kurk
waarop onze ziel kan drijven
en daarmee wij met de Heer
innig in verbinding blijven.
Mag de zee ook angstig, woest
huizenhoge golven zenden,
door 't gebed zal God ons schip
telkens naar de haven wenden.

Ons gebedswoord is de spil
die ons blij laat
voorbewegen.
Het schenkt ons de zekerheid

van een ongekende zegen.
Als de stormwind zich verheft,
regenvlagen ziedend dreigen,
met ons stil en rein gebed
zullen wij de rust herkrijgen.

Ons gebedswoord is een kracht
die zich dringt door alle lagen,
ook al wordt de lucht bedekt
door de niet te tellen vragen.
Telkens als door tegenspoed
niets die grauwe lucht laat breken,
kan het één gebedswoord zijn
dat het zonlicht laat ontsteken.

Frits Deubel

home