Ons gebed vraagt...

Ons gebed vraagt handen,
handen die geheven zijn
voor de moedelozen
met hun ongeziene pijn.

Ons gebed vraagt monden,
monden met een milde spraak,
die het licht vertalen
als een opgedragen taak

Ons gebed vraagt voeten,
voeten die de richting gaan,
waar de Heiland eenmaal
als Verlosser heeft gestaan.

Ons gebed vraagt armen,
armen, ruim en hemelwijd,
voor bedroefde harten
als een schuilplaats uitgespreid.

Ons gebed vraagt alles
wat een medemens verlicht,
die zijn smeekgebeden
naar de hemel heeft gericht.

Frits Deubel

home