Dat kleine hoekje


In dat kleine hoekje,
daar schuilt het geluk.
Doe maar heel voorzichtig,
anders gaat het stuk.
Maar het ligt te wachten
tot jij het benut,
er weer nieuwe veerkracht
voor je ziel uit put.

In dat kleine hoekje
reikt God jou iets aan,
dat in ruime mate
met je mee wil gaan.
Levensblijheid, draagkracht

met een dosis moed
jou in kwade dagen
liefdevol behoedt.

In dat kleine hoekje
schuilt 't geheimenis
voor het smar'lijk lijden
in je duisternis.
Grijp het, koester het dan
tot je blij ontdekt
dat God binnenin je
vrede heeft verwekt.

Frits Deubel

home