Het goede


Geloof in het goede,
doch ook in het kwade.
opdat het je ziel niet
zal binden noch schaden.
De stem van de boze
probeert te doorbreken
wat God aan geloof in
je ziel wil ontsteken.

De macht van beneden
legt listen en lagen,
maar God wil je sterken,
door stormen heen dragen.
De eerste zaait twijfel,
de Tweede schenkt krachten
en vult je gevoelens
met blijde gedachten.

Het blijft een gevecht van
het kwade en 't goede.
De een wil verderven,
de Ander behoeden.
Maar die je zult dienen,
diens vrucht zal je eten.
Probeer heel je leven
dit nooit te vergeten!

Frits Deubel

home


.