Wonderen bestaan!


Weet je dat ook deze tijd
wonderen gebeuren
en God elke dag opnieuw
't wolkendek laat scheuren.
't Is niet slechts de Bijbel die
zaken laat aanschouwen,
die beslist onmoog'lijk zijn,
als wij God vertrouwen!

Bid maar, smeek maar, hemelhoog!
God zal je verhoren
en je stil gestelde vraag
hemelhoog doen gloren.
Wellicht niet vandaag zal Hij
groots Zijn licht ontsteken,
maar gewis zal 't wolkendek
voor jou openbreken.

God laat nooit een bidder staan,
zeg ik uit ervaring.
Ook in deze schone tijd
werkt Zijn openbaring.
Twijfel niet, Hij toont dat er
wonderen geschieden,
als jij met een vast geloof
Hem je hart zult bieden!

Frits Deubel

home