Gods vaderliefde


Het is Gods vaderliefde
die zielen samenbindt,
zelfs voor het grootste vraagstuk
toch weer een uitkomst vindt.
Zij troost, verkwikt, bemoedigt
als elke glans verbleekt
en de geslagen banden
zij moeiteloos verbreekt.

Het is Gods vaderliefde
die jou ook vergezelt
en in de bange dagen
je bitt're tranen telt.
Want God laat nooit een bidder
met lege handen staan.
Als veel je zal ontvallen,
Zijn trouw zal met je gaan.

Het is Gods vaderliefde
die sterk en onversaagd
op onbegaanb're wegen
jouw zwaarste lasten draagt.
Laat je dus willig leiden
als ieder steunpunt vliedt.
Het is Zijn macht der liefde
die telkens uitkomst biedt.

Frits Deubel

home