Als de  bloesem bloeit


Pas als de bloesem bloeit,
de boom zijn vrucht zal geven,
de ziel zich koest'ren mag
in het onsterf'lijk leven.

Hier is nog niet de rust
en dreigen leed en zorgen:
Wat brengt ons deze dag
en welke last wacht morgen?

Waarom toch moest men hier
het allerliefste missen?
Wie zal de tranenvloed
uit droeve ogen wissen?

Zoveel wat hier verstilt
zal eens tot leven komen,
als de vervulling van
de allerschoonste dromen.

Pas als de bloesem bloeit,
de boom zijn vrucht zal geven,
de ziel zich koest'ren mag
in het onsterf'lijk leven.

Frits Deubel

home