Engelen


Ze zijn niet in het wit gekleed,
noch zie je ze langs wolken zweven.
Ze zijn niet met een aureool
van hoge heiligheid omgeven.
Hun vleugelomvang reikt niet ver,
hun klapgewiek is zelfs onhoorbaar,
maar met een wonderbare gang
bewegen zij zich onverstoorbaar.

Ze zijn niet ver van ons zoals
je vaak als sterveling zou denken,
maar met een liefdevol gebaar
zij van dichtbij hun warmte schenken.
Ze komen dikwijls onverwachts,
ze troosten menigmaal stilzwijgend
en menigeen ontving hun kracht,
de aardse zorgenlast ontstijgend.

't Zijn mensen zoals jij en ik,
waarvan je het niet zou verwachten,
maar die met liefde en geduld
de wil van God, hun Heer, betrachten.
Het kan een vriend zijn of wellicht
een vreemde die met enk'le zinnen,
je met een afgebeden woord
de dag met vreugde laat beginnen.

Frits Deubel

home