Een christen zijn


Ben ik een christen metterdaad,
een brenger van de vrede?
Draag ik als een verkregen schat
de deemoed met mij mede?
Toon ik het wezen van Gods Zoon
in al mijn tegenslagen?
Wil ik de last van menigeen
die wankelt, helpen dragen?

Ik ben nog dikwijls hard en ruw,
mijn hart is wederstrevend
en nog te weinig is de kracht
van boven in mij levend.
Ik toon wel aan  de buitenkant
een beeld van rust en vrede,
maar binnenin mij wil ik soms
een oorlogsveld betreden.

En toch wil ik een christen zijn,
de naam van Hem verspreiden,
die zegevierend als een Held
voor mij heeft willen strijden.
Ik wil een mens zijn die de Naam
van Christus uit wil dragen
en zo in liefde naar het mij
beloofde erfdeel jagen.

Frits Deubel

home