Stille nacht


Het "Stille nacht" is een  begrip.
Je kunt er eind'loos over spreken
en denken, er is nergens rust,
de vrede is reeds lang geweken.
De wereld is één vuurkolom
en mensen zijn niet meer van waarde.
Dus waarvandaan het "Stille nacht",
dat schril weerklinkt op onze aarde?

En toch is er misschien een plaats,
waar de verstilling kan vertoeven,
een plek die velen in de nacht
van bitter levensleed behoeven.
Het is de rustplaats in jouw hart.
Daar mag je een "Bethesda" bouwen,
zodat er mensen op hun reis
de glans van "Stille nacht" aanschouwen.

Frits Deubel

home