Mijn diepste wens


Ik heb niet zoveel nodig
aan warmte en aan liefde, Heer.
Al legt er maar één engel
een blijde boodschap voor mij neer.
Het mag een medemens zijn,
die mij een groetwoord zendt,
waardoor ik kan ervaren
dat U er voor mij bent.

Ik weet, U werkt door mensen,
want uit de blauwe lucht
heb ik U nooit vernomen,
ja, zelfs geen enk'le zucht.
Maar door de mond van velen
hebt U veel schoons gezegd
en als in vroeg're tijden
Uw wijsheid neergelegd.

Ik heb alleen maar nodig,
één blijk dat U er bent
en al mijn kleine zorgen,
mijn diepste wensen kent.
Al zendt U maar één engel
in de gedaante van een mens,
dan wordt zo heel eenvoudig
vervuld mijn diepste wens.

Frits Deubel

home