Laat los!


Laat los, mens, wat je bindt
en je wordt losgelaten.
Al die vasthoudendheid
zal je beslist niet baten.
Je bent eens vrijgekocht,
wat zal je dan nog binden,
als je de rust bij Hem
die jou bevrijdt kunt vinden?

Je wordt geplaagd door veel
wat je is overkomen.
Er is een macht die jou
de vrede heeft ontnomen.
Maar God gunt jou de kracht
om als Zijn kind te leven,
je armen om Hem heen,
je hoofd omhoog geheven.

Laat los dan wat je bindt.
Verhef je naar de hemel,
gelijk een vogel stijgt,
ontrukt aan 't aards gewemel.
Maak je zo los van al
wat jouw geluk wil roven
en ga nog deze dag
met ad'laarsslag naar boven.

Frits Deubel

home