Onze dank


Wij brengen U de dank, o Heer,
voor al Uw zegen, keer op keer.
U schonk ons licht in duist're nacht
en nieuwe moed vol levenskracht.

Wij waren, Heer, reeds lang vergaan
als U ons niet had bijgestaan
en ons Uw zegen rijk'lijk bood,
een straal van liefde wondergroot.

Ons hart is dankbaar, zingt verblijd,
dat U de Heer der heren zijt,
die heerlijk heel ons leven leidt
en ons op groene velden leidt.

Lof, prijs en dank zij U, o God,
want U bepaalt ons levenslot.
Of alles rondom ons vergaat,
U blijft een Rots, een Toeverlaat!

Frits Deubel

home