Heer, ik leg vertrouwend

Heer, ik leg vertrouwend
mijn hand in Uwe hand.
'k Volg U willig, stille
naar 't onbekende land.
Zonder klagen, zonder vragen
houd'k mijn oog op U gericht.
'k Voel mij welgeborgen
waar Gij mijn schreden richt.

Heer, Gij zijt mijn helper,
mijn licht op 't duist're pad.
'k Houd op al mijn wegen
Uw liefdehand gevat.
'k Wil mij slechts op U verlaten
als een kind, eenvoudig, klein.
'k Wil U toebehoren,
voor eeuwig bij U zijn.

Frits Deubel

home