Gods hemelgaarde


Recht vanuit Zijn hemelgaarde
straalt Gods liefde naar de aarde,
troostend mijn verslagen hart.
Zo wil Hij in mij regeren
en mij elke dag weer leren
dat Hij kent mijn zorg en smart.

Niets heb ik aan Hem te geven.
Daarom wil ik heel mijn leven
slechts Hem dienen overal,
wond'ren van Zijn vaderzegen
strooien op de vele wegen
waar'k vermoeiden vinden zal.

Hij zal mij de paden noemen
waarop ik Zijn naam kan roemen
en Zijn krachten tonen mag.
Waar Hij mij ook heen zal zenden,
daarheen wil'k mijn schreden wenden,
liefde schenkend, elke dag!

Frits Deubel

home