Mijn Rots


Ik riep u, Heer, in bange nood
en vond Uw aangezicht.
Mijn lasten, vaak zo eind'loos groot,
hebt U toen weer verlicht.

Bij al mijn vragen zocht U mij.
Ik blij Uw stem vernam.
U stond mij met Uw troost terzij
en vrede in mij kwam.

Mijn Rots, mijn Toeverlaat, mijn Kracht,
U gaf mij steeds genoeg
en schonk mij hulp in droeve nacht,
zelf meer dan ik U vroeg.

Frits Deubel

home