Redders


Zevenhonderd meter diep
in een mijnschacht opgesloten
en geen reddingsploeg is nog
naar een vluchtgang doorgestoten.
Honderden staan spanningsvol
wekenlang met angst te kijken.
Zullen allen binnenkort
 het begeerde licht bereiken?

Zijn er zo niet duizenden,
die het zonnelicht ontberen
en als deze kompels in
bange eenzaamheid verkeren?
Tallozen in leed verstrikt
wachten op het ochtendgloren,
tot ze van een reddingsploeg
een bezielend "Welkom!" horen.

Al bereiken wij er één,
die de weg niet weet te vinden,
door hem aan het wond're koord
van de liefde Gods te binden
en uit mijnen van verdriet
als een redder te bevrijden,
met een hand die uitkomst biedt
naar de veiligheid te leiden.

Dat is waarlijk "Christen zijn".
Zielen redden uit het duister,
veilig brengen naar omhoog,
naar het land van licht en luister.
Zo te leven maakt ons hier
tot een deel van Gods beminden,
dat een zoekend medemens
weer de weg terug laat vinden.

Frits Deubel

home