Mijn beide armen


"Ik heb je lief, Mijn kind!"
spreekt God in Zijn erbarmen
en teder opent Hij
spontaan Zijn vaderarmen.
Hij draagt je hemelhoog
om je Zijn rijk te tonen,
de plaatsen waar je eens
in eeuwigheid zult wonen.

Hij laat de zalen zien
met hemelsblauwe wanden,
waar blijde zangen als
een vreugdevuur ontbranden.
Hij draagt je door Zijn rijk
,
bevolkt door eng'lenscharen
en laat je tot besluit
de eeuw'ge rust ervaren.

Dan brengt Hij je terug,
waarna je zult ontwaken,
als Hij met zachte hand
je ziel opnieuw zal raken.
Hij zegt: "Er komt een tijd,
dat niets je meer zal binden
en dan zul je voorgoed
Mijn beide armen vinden!"

Frits Deubel

home