Alle tranen


Er zijn reeds vele tranen
naar de verstilde zee gegaan,
waar elk geluid zich neerlegt,
van bange zorg en pijn ontdaan.
Maar vaak beweegt een trilling
de rimpelloze hemelzee.
Dan voert de stroming zachtjes
een golf van droeve lasten mee.

Wellicht zijn er ook dagen
dat jouw verdriet de zee beweegt,
wanneer je moegestreden
de tranen van je wangen veegt.
Maar weet dan dat je Vader
ze alle één voor één herkent
en als de nood het hoogst is
Zijn vrede uit den hoge zendt.

Wees dus maar stil en luister
naar wat Gods liefde tot je zegt.
Er wordt als door een wonder
een troostwoord bij je neergelegd.
Laat dat je ziel verblijden
en draag het als een kleinood mee.
Gods zegen reikt veel verder
dan alle tranen van de zee.

Frits Deubel

home