Gods schaduw


Gods schaduw jou omringt.
Zij zal niet van je scheiden
en waar je voet ook gaat,
zal zij je begeleiden
in dalen van verdriet,
op bergen van verrukking,
in tijden van geluk,
in nachten van verdrukking.

Kijk maar eens overal,
bezoek de verste streken,
de plaatsen waar men nooit
naar God heeft omgekeken.
Waarheen je blik ook gaat
voel je een blijde vrede,
want in de diepste nacht
trekt stil Gods schaduw mede.

Gods schaduw jou omringt,
als ook Zijn licht zal schijnen,
want in het duister gaat
het schaduwbeeld verdwijnen.
Pas als een hemellicht
zijn zachte glans zal spreiden,
kan ook de schaduw Gods
jou veilig begeleiden.

Frits Deubel

home