Een open hand


Een open hand reikt verder
dan een gebalde vuist.
Hij toont veel liefdevoller
dan 'n saamgeknepen knuist.
Hij predikt de verzoening
en zonder zelfs één woord
wordt uit dit stille teken
een vredesgroet gehoord.

Een open hand toont duid'lijk
een wijde toegangspoort,
een lichtstraal die zich gloedvol
door vele lagen boort.
Een opening wordt zichtbaar,
waar 'n deur werd toegedaan
en de verharde harten
als 'n wonder opengaan.

Een open hand brengt mensen
weer dichter tot elkaar.
Er wordt een vuist geopend
met 'n reikend handenpaar.
Als elk dit wonder nu eens
met 'n open hand ervaart,
de aarde zonder woorden
Gods liefde openbaart.

Frits Deubel

home