Ons voorbeeld


"Vader, hebt U mij verlaten?"
Deze zin de Heiland sprak,
toen Zijn einde was genaderd
en ineens Zijn weerstand brak.
Hij die, aan het kruis genageld,
werd vernederd en bespot,
voelde zich als mens verloren
en verlaten door Zijn God.

Zo kan ook het leed ons kwellen,
als de nacht het hart omringt
en het "Hebt U mij verlaten?"
als een angstschreeuw uit ons klinkt.
Nergens zien we nog een helper
in de diepe lijdensgang
.
Niemand reikt een hand vol liefde
en het leven dreigt zo bang.

Maar, zo kunnen wij het lezen,
kwam, Zijn vijanden ten spijt,
Jezus als een overwinnaar
uit de bange levensstrijd.
Laat daarom Zijn voorbeeld lichten
als een ster die jou beschijnt,
wetend dat na droeve tijden
zelfs de zwaarste nacht verdwijnt.

Frits Deubel

home