Onze erfenis


Hij liet ons een erfenis na
van troosten, bemoedigen, schragen,
die zoekende zijn naar Gods woord
in liefde en tederheid dragen.
Geen oordeel, gericht noch verwijt
naar hen die in duisternis toeven,
maar dragen het kruis van degeen
die vrede en vrijheid behoeven.

Hij liet ons een erfenis na.
Geen ijdele schatten der aarde.
Zij zijn van een stoff'lijke aard
en dragen geen hemelse waarden.
Hij toonde hoe wij in ons hart
een koninkrijk kunnen bouwen,
zodat wij in 't hemelse land
de erfenis zullen aanschouwen.

Hij liet ons een erfenis na.
Aan ons is't die schat te bewaren,
Zijn rijkdom de mens om ons heen
in liefde te laten ervaren.
Pas dan wordt ons leven verrijkt,
wanneer wij de ander verrijken
en zo met het erfgoed van Hem
iets meer op Zijn beeltenis lijken.

Frits Deubel

home