Aids


"Eye for others, oog voor and'ren"
is de roep die rond ons klinkt,
want het aidsprobleem op aarde
elk weldenkend mens doordringt.
Kinderen van vreugd verlaten,
in het Afrikaanse land,
vragen smekend om wat aandacht
en een volle vriendenhand.

Veel projecten worden denkbaar
als wij met een gul gebaar
geven, geven, nog eens geven,
liefdevol en met elkaar,
samen aan een toekomst bouwend
voor het kind dat er om vraagt,
met een hart dat gul en vreugd'vol
lasten van de ander draagt.

Wat we doen aan deze kleinen
hebben we aan Hem gedaan,
die met wijd gespreide armen
voor Zijn kinderen blijft staan.
Jezus is de grote Drijfveer
die bezielend in ons leeft.
Wat een voorrecht voor zovelen
dat ons hart Zijn liefde geeft!

Frits Deubel

home