Vult Gij mijn leven


Vult Gij mijn leven, trouwe God
zodat, waar'k mij bevind,
mijn dankbaar hart met eerbied draagt
het wezen van Uw kind.

Beweeg mijn hart en buig mij, Heer,
gelijk de halm zich neigt
en rijpend in Uw zonnelicht
een gloed van goud verkrijgt.

Dat in het ruisen van de wind,
als eens in 't paradijs,
opnieuw Uw vaderstem weerklinkt
op heel mijn levensreis.

Ik weet, als Gij mij huiswaarts roept,
dat ik Uw pracht zal zien,
veel groter dan ik had verwacht,
veel schoner dan'k verdien.

Frits Deubel

home