Onze taak


Ik denk dat er soms engelen
hierboven werkloos wachten,
om op de aarde overal
de pijnen te verzachten,
want eigenlijk zullen wij aan God
de naam van velen geven,
die met een zware last bezwaard
in duisternissen leven.

Wellicht moet God uit ons gebed
iets meer een smeking horen,
waarin wij and'ren noemen die
het zonlicht niet zien gloren.
"Ach, lieve God, zend U toch eens
een engel om te schragen,
aan zielen met een droeve last,
die haast niet is te dragen."

En dan laat God Zijn eng'lenschaar
een grootse taak verrichten
en kan ons kinderlijk geloof
het nachtfloers laten zwichten.
Het is de taak van iedereen
om eng'len te bewegen.
Wellicht kom ik er morgen wel
door jouw gebed één tegen!

Frits Deubel

home