Nu!


Reeds zoveel jaren liep hij rond
met schrijnende gedachten,
op welk moment hij eindelijk
de Heiland kon verwachten.
Hij toog zelfs naar Jeruzalem
en vroeg aan een geleerde,
wanneer de tijd zou zijn vervuld
dat Jezus wederkeerde.

Mijn goede vriend, ga naar de plek,
Bethesda's poort geheten.
Je treft er dan een oude man,
die kan het zeker weten.
En op zijn vraag sprak deze mens:
Nu, nu is Hij verschenen!
De man ging onbevredigd weg.
Hij kon slechts zachtjes wenen.

Ik vroeg het hem, waarop een: Nu!
als antwoord werd gegeven.
Geleerde, hoe kan'k met dit woord
gelovig verder leven?
Kijk, sprak de wijze man tot hem,
toen jij die ontmoette,
mocht je, hoe vreemd wellicht,
de Christus Zelf ontmoeten!

Frits Deubel

home