Dienstbaarheid


Diakones zijn is zichzelf
verbreken voor de velen
waar men de liefde van de Heer
zorgvuldig mee wil delen.
Het is Gods vriend'lijk aangezicht
te tonen door de werken
waarvoor Hij mensenzielen roept
om and'ren te versterken.

"Diakoneoo" is weleer
diakones geworden.
Het is het hart in need'righeid
en naastenliefde gorden.
Waar lijdt men mee, waar strijdt men mee,
hoe kan men pijnen stillen
en laat men door een enkel woord
een hart onstuimig trillen?

Filippus en Stefanus, eens
als predikers gegeven,
begrepen het diakenambt
en konden dienend leven.
Zo is ons christen-zijn een plicht
te bouwen allerwege,
opdat men als een praktisch mens
een toonbeeld is van zegen.

God zendt u als Zijn volg'ling uit,
als trooster and'ren schragend
en door het werk van elke dag
de last van velen dragend.
U bent een werktuig in Zijn hand,
barmhartig en gedreven,
om als een waarlijk Kind van God
in dienstbaarheid te leven.

Frits Deubel

home